در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا!

در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا!

همچنانکه همگی مطلعیم  هم اکنون دو ماه است که طبل انتخابات رئیس جمهور در آمریکا به صدا در آمده و در کلیت خود تمام ممالک جهان در انتظار نتیجه این انتخابات شوم و شیپور تدارک جنگهای خانمان سوز بعد از آن به سر میبرند. روسای هر کشوری بنا به اقتضآء اوضاع و منافع  سیاسی و اقتصادی خود غیر مستقیم خواهان پیروزی یکی از این کاندیدها رئیس جمهوری آمریکا می باشند. آنهایی که در این انتخابات کذایی نه نقشی ایفاء میکند و نه منفعتی انسانی در آن دارند همان اکثریت مردم آمریکا از زاغه نشین و تهیدستان حاشیه شهرها تا کارگران و مردم عادی آمریکا است.

پوچ و بی معنی ترین و ضد انسانی ترین انتخاباتی که در دنیای سرمایه داری امروز رواج دارد همان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست که هر چهار سال یک بار درون غولهای سرمایه داری دو حزب منفور “جمهوری خواه” وحزب دمکرات” برگزار می شود. در این انتخابات نه مردم آمریکا بلکه سرمایه کاندیدها نقش اساسی را رقم می زند. طبق اخبار رسمی ١٣ میلیارد دولار صرف پروپاگانده و تبلیغات حول ترامپ و بایدن شده است. رقمی که میتواند میلیونها خانواده زاغه نشین و فقیر و بیکار اطراف شهرهای آمریکا را صاحب زندگی انسانی بکند. اکنون در غیاب احزاب سکولار و مترقی و کارگری، چندین دهه است که این دو حزب قدرت را میان خود تقسیم نموده و طبق روال انتخابات و انباشت سرمایه در آینده، هر بخشی از میلیاردر و میلیونرهای آمریکایی هنگام انتخابات بخشی از سرمایه خود را در راه پیروزی یکی از این کاندید های جنگ افروز بکار گرفته تا بتوانند با دست بازتری در راه استثمار مردم آمریکا و جهان به کار و فعالیت کثیف خود ادامه دهند. خود کاندیدهای این دو حزب هنگام مناظره تلفزیونی از رکیک ترین اتهامات و توهین نسبت به یکدیگر پرهیز نمی کنند. در واقع پرنسیب و ماهیت کذایی و واقعی اینها را در چنین مواقعی میتوان به خوبی مشاهده کرد.

برنامه آینده و وظیفه هر یک از اینها به عنوان رئیس جمهور بزرگترین مملکت “دمکراسی” سرمایه داری جهان، نه حول خدمات اجتماعی و رفاه انسانی ، نه حول امنیت و آسایش جهان ، نه حول بهتر کردن زندگی فرودستان کشور، بلکه همه اش پیرامون تکامل پیشرفته ترین اسلحه های مخرب و انسانکش و شروع جنگی تازه در دیاری تازه و کمک به احزاب تروریسم اسلامی و باندهای انسانکش و بهره کشی و باجخواهی از اکثریت دولتهای جهان تحت نام “حفاظت” از آنها دور می زند. معیار و ارزش و شاخص برنده شدن هر یک از این رئیس جمهورها نه از روی فعالیت های انساندوستی و  صلح جوی و ثبات و امنیت کشوری و جهانی و فراهم کردن یک زندگی نرمال و انسانی برای شهروندان کشور و خارج از آن ، بلکه دقیقا از روی خصلت جنگ افروزی در جهان و استثمار هر چه بیشتر ممالک کوچکتر و انباشت و افزایش سرمایه میلیاردرها و تفرقه افکنی میان اقلیت های گوناگون و بالا کشیدن کثیفترین افکار و باورهای پوسیده در میان ممالک جهان و سرکوب مخالفین سیاسی و عقیدتی و امثالهم تعیین و برآورد می شود. این است چهره و محصول واقعی دمکراسی سرمایه داری و امپریالیسم به رهبری آمریکا. در جهان: جنگی نبوده که دست این رئیس جمهوری های جنگ افروز و تشکیلات مخفی و علنی  آنها در آن فعال نبوده باشد. گروه و حزب تروریستی در جهان نیست که اینها برای اهداف متلون خود در پشت آن قرار نگرفته باشند. علت توسعه و تکامل همه اسلحه های بیولوژی و لیزری و اتمی ضد انسانی با مخارج غیره قابل شمارش و از جیب مردم علیه خود مردم در رأس برنامه های این خانه طلایی هاست. کل اینها و کلی جنایت های دیگر در جهان از راه انتخاب همین رئیس جمهورها و دمکراسی بورژوایی آنها رقم میخورد. رئیس جمهور ترامپ باشد یا بایدن، کلینتون باشد یا اوباما، جرج بوش باشد یا رونالد ریگان هیچ تغیری بنیادی در سیاست های شوم و جنگ افروزی های آمریکا بوجود نخواهد آورد. اگر رئیس جمهوری در آمریکا بخواهد از چارچوب برنامه اصلی این دو حزب به نفع مردم و ثبات جهانی پا فراتر نهد قطعا نمی تواند در پست خود ماندگار باشد. برنامه هر رئیس جمهور تازه نفس در آمریکا به جای تقلیل زاغه نشین و فقرای اطراف شهرها، به جای تقلیل و نابودی باندهای انسانکش، به جای تامین امنیت کامل مدارس و دانشگاه ها، به جای جلوگیری از اعتیاد و باندهای مخدر و حل مشکل نژادی و قومی و حل هزاران درد و محنت قشر پائین جامعه ، اولین کاری که به آن می اندیشد افزایش بودجه نظامی آمریکاست. بودجه ای رسمی بالغ بر ٩٠٠ میلیارد دولار در سال. بودجه ای که می تواند دنیا را ویران و یا آباد کند.

فشار مستمر روسای آمریکا بر کلیه دولت های اروپایی برای اختصاص و افزایش بودجه سالانه برای اهداف نظامی یکی از پلیدترین سیاست خارجی آمریکاست. میگویند انتخابات غیر مستقیم و آزاد است، کدام آزاد؟ همیشه دو نفر از دو حزب مشخص که از میلیاردر و صاحب شرکت های غول پیکر تجاری و نظامی آمریکا تشکیل شده اند را جلو رأی دهندگان می گذارند و به مردم توصیه می شود بفرماید به یکی از این دو نفر رأی دهید و تمام. نام این را هم گذاشته اند انتخابات آزاد و دمکراسی. البته در نظام سرمایه داری آزادی و دمکراسی معنای بیش از این ندارد.

عزت دارابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *